Menu
close

Chuyên viên hỗ trợ Phòng Phân tích Nghiệp vụ

IT2023
Trung tâm Công nghệ Thông tin
31/12/2023
Hội sở (Hà Nội)

Tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ người dùng tác nghiệp trên hệ thống, lấy dữ liệu báo cáo theo yêu cầu của người dùng

•Phối hợp với các phòng ban liên quan tìm hiểu nguyên nhân và xử lý lỗi phát sinh trên hệ thống.

Trực hệ thống cuối ngày.

•Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ, tham gia hướng dẫn, đào tạo người dùng.

•Hỗ trợ, phối hợp với các phòng, ban thực hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến dịch vụ CNTT và các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

•Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, chính sách của Khối CNTT, tuân thủ kỷ luật, nội quy của BAOVIETBank và Pháp luật có liên quan.

•Thc hin thay đi theo đúng quy trình và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo giải quyết công việc theo đúng mục tiêu chất lượng cam kết.

•Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Trình đ hc vn: Cao đẳng

Kinh nghiệm công tác:

•Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ngân hàng tại các bộ phận tác nghiệp.

•Ưu tiên có kinh nghiệm tác nghiệp trên hệ thống T24.

Các k năng:

•Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tổ chức và làm việc nhóm tốt.

K năng phân tích, nhn đnh, chn đoán tt.

•Cn thn, ch đng, sáng to trong công vic.

•Có khả năng làm việc độc lập.

•Có kh năng tiếp thu tt các công ngh mi.

Các yêu cầu khác:

•Thành thạo Microsoft Office, SQL

Ứng tuyển ngay