Menu
close

Chuyên viên cao cấp phê duyệt tín dụng cá nhân

PDTD
Khối Phê duyệt Tín dụng
30/08/2023
Khu vực Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh

Tái thẩm định các khoản tín dụng trên cơ sở đề xuất của Đơn vị kinh doanh, đề xuất ý kiến độc lập và trình Cấp phê duyệt tín dụng xem xét phê duyệt.

ü  Tái thẩm tình hình thực tế khách hàng

ü  Lập các báo cáo thẩm định

ü  Trình bày báo cáo thẩm định rủi ro trước các cấp quyết định

ü  Tư vấn các nghiệp vụ về tái thẩm định cho BGĐ

ü  Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành thương mại có liên quan.

ü  Hiểu biết về các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng

ü  Nắm vững qui trình tái thẩm định

ü  Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ có liên quan, và những rủi ro kèm theo

ü  Kỹ năng phân tích các con số tốt

ü  Kỹ năng điều tra, xem xét khá

ü  Kỹ năng viết báo cáo tốt

ü  Kỹ năng giao tiếp và tương tác với đồng nghiệp tốt

ü  Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

Ứng tuyển ngay