Menu
close

Chuyên Viên An Ninh Bảo Mật Hệ Thống (IT Security)

IT 06.2023
Trung tâm Công nghệ Thông tin
30/06/2023
Hội sở (Hà Nội)

Thực hiện các dự án, chi phí an ninh bảo mật - Vận hành hệ thống SIEM, thực hiện giám sát và phân tích cảnh bảo để xử lý các sự kiện, sự cố về an toàn thông tin - Vận hành hệ thống quản lý Endpoint Security tập trung, Thực hiện giám sát và phân tích, xử lý các vấn đề phòng chống mã độc và sự kiện thất thoát dữ liệu - Quản lý và đánh giá điểm yếu bảo mật cho các hệ thống CNTT Tập đoàn - Thực hiện các công việc nghiên cứu và hỗ trợ đảm bảo An toàn thông tin khác

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, an toàn thông tin;
  • Có tối thiểu 03-05 năm kinh nghiệm trong đánh giá/kiểm thử bảo mật hệ thống, xử lý sự cố an toàn thông tin. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng; 
  • Tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu công việc. Hiểu biết và đánh giá được nền tảng ứng dụng web/app, đánh giá các lỗ hổng hạ tầng dịch vụ;
  •  Kỹ năng: trung thực, cẩn thận, yêu thích và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát hệ thống CNTT. Có kinh nghiệm sâu rộng về cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, mạng, giải pháp an ninh bảo mật là một lợi thế.
Ứng tuyển ngay