BAOVIET EASY CAR 2021: Vay mua ô tô ưu đãi chỉ từ 6,66%/năm

 24/01/2021

Nối tiếp thành công chương trình cho vay mua ô tô BAOVIET Easy Car 2020 cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Ngân hàng Bảo Việt tiếp tục triển khai chương trình BAOVIET Easy Car 2021 với chính sách ưu đãi vượt trội dành cho khách hàng cá nhân mua xe phục vụ mục đích tiêu dùng và kinh doanh.

BAOVIET Easy Car 2021 có chính sách ưu đãi đặc biệt, giảm lãi suất kỳ đầu tối đa đến 0,66%/năm khi khách hàng vay mua ô tô và mua bảo hiểm thân vỏ qua kênh Bancassurance của BAOVIET Bank và các Công ty Bảo hiểm có ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng. Theo đó khách hàng có thể được áp dụng mức lãi suất vay kỳ đầu thấp nhất từ 6%/năm.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn 3 phương án vay phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính của mình như sau:

 

             Phương án 1

Phương án 2

Phương án 3

Thời hạn tối thiểu khoản vay (tháng)

36 tháng

36 tháng

36 tháng

Lãi suất kỳ ưu đãi (%)

6,66%/năm cho 3 tháng đầu

7,77%/ năm trong 6 tháng đầu

8,88%/năm trong 12 tháng đầu

Lãu suất sau kỳ ưu đãi

Lãi suất 13 tháng cuối kỳ + 4%/năm (Lãi suất điều chỉnh 06 tháng/lần).

Lãi suất 13 tháng cuối kỳ + 3,8%/năm (Lãi suất điều chỉnh 06 tháng/lần).

Lãi suất 13 tháng cuối kỳ + 3,8%/năm (Lãi suất điều chỉnh 06 tháng/lần).

Phí phạt trả nợ trước hạn

- Khoản vay có thời gian vay thực tế ≤ 36 tháng: phí phạt trả nợ trước hạn = 2,5%*số tiền trả nợ trước hạn.

- Khoản vay có thời gian vay thực tế > 36 tháng: Miễn phí trả nợ trước hạn

 

Với BAOVIET Easy Car 2021, từ nay khách hàng có nhu cầu vay mua ô tô có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng với lộ trình và phương án tài chính phù hợp nhu cầu và khả năng thanh toán, hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh và tiêu dùng.

Chương trình áp dụng tại tất cả các chi nhánh, điểm giao dịch của BAOVIET Bank trên toàn quốc từ nay tới hết ngày 31/12/2021.