BAOVIET Bank hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh

BAOVIET Bank hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh

 29/07/2022

Thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước, BAOVIET Bank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm nhằm giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, tạo nền tảng để phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Đối tượng khách hàng được áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất:

  • Khách hàng vay vốn là các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh.
  • Áp dụng cho khách hàng có thỏa thuận cho vay được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023.

Điều kiện mục đích sử dụng vốn vay:

  • Khách hàng có mục đích vay vốn với các ngành như: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin.
  • Khách hàng có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Chi tiết các điều kiện hỗ trợ lãi suất tại đây.

Dừng hỗ trợ lãi suất: BAOVIET Bank sẽ dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31/12/2023 hoặc khi hết hạn mức hỗ trợ lãi suất, tuỳ theo thời điểm nào đến trước.

Thứ tự hỗ trợ lãi suất: Trong trường hợp hạn mức hỗ trợ lãi suất còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các nghĩa vụ trả nợ lãi tại cùng một thời điểm trả nợ, BAOVIET Bank thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đã ký thỏa thuận cho vay trước.

Hết hạn mức hỗ trợ lãi suất: Trường hợp BAOVIET Bank được bổ sung hạn mức hỗ trợ lãi suất, BAOVIET Bank thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của BAOVIET Bank và tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho khách hàng kể từ ngày có thông báo của Ngân hàng Nhà nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900558848

Email: hotrolaisuat.nd31@baovietbank.vn