Tiết kiệm Online

Loại tiền phát hành:

VNĐ

Kỳ hạn gửi:

Kỳ hạn gửi đa dạng

Hình thức gửi linh hoạt:

Lĩnh lãi cuối kỳ, Lĩnh lãi định kỳ

Lãi suất

Lãi suất ưu đãi so với gửi tại Quầy giao dịch
Xem thêm Thu gọn

Thanh toán

Cho phép thanh toán trước hạn
Xem thêm Thu gọn