Thông báo dừng triển khai dịch vụ sao kê giấy Thẻ tín dụng BAOVIET Bank

Thông báo dừng triển khai dịch vụ sao kê giấy Thẻ tín dụng BAOVIET Bank

 07/11/2023

Theo xu thế chung của thị trường và để tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, BAOVIET Bank thông báo về việc dừng triển khai dịch vụ sao kê giấy thẻ tín dụng.

Theo đó, từ kỳ sao kê tháng 10/2023; tất cả các Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng BAOVIET Bank sẽ nhận sao kê qua email thay vì hình thức sao kê bằng giấy qua chuyển phát nhanh như trước đây.

Với những Khách hàng chưa có email vui lòng liên hệ với Tổng đài 1900.55.88.48 hoặc chi nhánh, phòng giao dịch của BAOVIET Bank để được hỗ trợ.