Cho vay du học

Hạn mức cho vay:

Tối đa 80% nhu cầu vốn

Thời gian cho vay :

Loan Tenor

Phương thức trả nợ:

Linh hoạt

Tiện ích

• Thời gian cho vay: Tối đa 84 tháng
• Mức cho vay: Tối đa 80% nhu cầu vốn
• Phương thức trả nợ: linh hoạt phù hợp thực tế thu nhập của khách hàng
Xem thêm Thu gọn

Đặc điểm sản phẩm

• Hỗ trợ tài chính để chi trả học phí và sinh hoạt phí cho các Du học sinh hoặc học viên du học tại chỗ
• Tài sản bảo đảm: Giấy tờ có giá, Bất động sản, ô tô....
Xem thêm Thu gọn

Hồ sơ vay vốn

• Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ
• Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn, CMND hoặc Hộ chiếu
• Hồ sơ tài sản tích lũy và nguồn trả nợ của Khách hàng
• Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
• Hồ sơ tài sản bảo đảm
• Giấy tờ khác (nếu có)
Xem thêm Thu gọn

Thủ tục

Thủ tục đơn giản, vay vốn nhanh chóng
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính

Dịch vụ khách hàng 24/7

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ
Đăng ký ngay

Công cụ hỗ trợ