Hướng dẫn tắt quyền trợ năng (Accessibility) trên thiết bị Android

Hướng dẫn tắt quyền trợ năng (Accessibility) trên thiết bị Android

Lưu ý: Nếu Khách hàng sử dụng thiết bị Android khác, vui lòng chủ động tìm hiểu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để tắt quyền Trợ năng trên thiết bị.