Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2020

Bạn có khát vọng phát triển bản thân và sự nghiệp?

Hãy gia nhập và tự tin khẳng định mình tại BAOVIET Bank!

BAOVIET Bank được thành lập ngày 14/01/2009 với cổ đông sáng lập lớn nhất là Tập đoàn Bảo Việt. BAOVIET Bank là ngân hàng mới trong hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam, đồng thời cũng là thành viên trẻ nhất của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt. Mục tiêu của BAOVIET Bank là trở thành một trong ba trụ cột “Bảo hiểm, Ngân hàng và Đầu tư” của Tập đoàn Bảo Việt.

BAOVIET Bank đang và sẽ phát triển mạng lưới tại các tỉnh, thành phố, trung tâm kinh tế trọng điểm trên cả nước. Tại BAOVIET Bank bạn có thể thỏa sức phát huy khả năng và sáng tạo trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện với chế độ đãi ngộ thỏa đáng.  Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các ứng viên tiềm năng những cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Hãy nộp đơn ứng tuyển vào các vị trí phù hợp để đồng hành cùng sự phát triển của BAOVIET Bank, ngay từ hôm nay!

Hạn nộp hồ sơ:
31/05/2020
Mẫu đơn dự tuyển:
Mã số Vị trí cần tuyển Đơn vị cần tuyển Địa điểm làm việc
146.2005 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quản lý tài sản nợ có Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
132.2005 Chuyên viên Tác nghiệp chuyển tiền Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
154.2005 Chuyên viên Hỗ trợ - Nhóm kiểm thử Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
138.2005 Chuyên viên Xử lý nợ Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
169.2005 Giao dịch viên Cần Thơ, Khu vực Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
135.2005 Chuyên viên Quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
142.2005 Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
133.2005 Kiểm soát viên Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
149.2005 Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
152.2005 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp An ninh bảo mật CNTT Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
141.2005 Chuyên viên Phê duyệt tín dụng KHCN Khối Phê duyệt Tín dụng TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
165.2005 Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và Ngân hàng Điện tử Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
147.2005 Chuyên viên báo cáo quản trị Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
137.2005 Chuyên viên Giám sát tín dụng Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
151.2005 Chuyên viên chính quản lý chất lượng và điều phối dự án Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
150.2005 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị CSDL Oracle (DBA) Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
134.2005 Chuyên viên Định giá tài sản Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
167.2005 Trưởng/Phó phòng khách hàng doanh nghiệp Gia Lai, Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, ĐăkLăk Nộp đơn
153.2005 Trưởng nhóm kiểm thử Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
136.2005 Chuyên viên Chính sách tín dụng Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
168.2005 Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Thanh Hóa Nộp đơn
143.2005 Chuyên viên chính Kế toán tổng hợp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
144.2005 Kiểm soát viên - Khối Quản lý Tài chính Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
131.2005 Chuyên viên cao cấp Tác nghiệp Kinh doanh tiền tệ Khối Hoạt động Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
145.2005 Kế toán chi tiêu nội bộ Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
155.2005 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
166.2005 Phó giám đốc chi nhánh Bắc Ninh, Bình Dương, Khánh Hòa, Quy Nhơn, Thanh Hóa, Đồng Nai Nộp đơn
139.2005 Thư ký Hội đồng tín dụng Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
166.2005 Phó giám đốc chi nhánh Bắc Ninh, Bình Dương, Khánh Hòa, Quy Nhơn, Thanh Hóa, Đồng Nai Nộp đơn
140.2005 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phê duyệt tín dụng KHDN Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
167.2005 Phó Trưởng phòng Giao dịch Khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
159.2005 Trưởng phòng Phát triển kinh doanh - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
156.2005 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên nhóm kiểm thử Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
160.2005 Chuyên viên Phát triển sản phẩm doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
170.2005 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Cần Thơ (Thốt Nốt), Chi nhánh Hà Nội, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
171.2005 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
172.2005 Trợ lý Quan hệ khách hàng Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
148.2005 Lập trình viên Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
166.2005 Trưởng phòng giao dịch Đà Nẵng Nộp đơn
132.2005 Chuyên viên Tác nghiệp chuyển tiền Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
154.2005 Chuyên viên Hỗ trợ - Nhóm kiểm thử Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
138.2005 Chuyên viên Xử lý nợ Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
169.2005 Giao dịch viên Cần Thơ, Khu vực Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
135.2005 Chuyên viên Quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
142.2005 Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
133.2005 Kiểm soát viên Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
163.2005 QLCC/CVCC/Chuyên viên Tuyển dụng Khối Văn phòng và Quản trị Hoạt động Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
149.2005 Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
152.2005 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp An ninh bảo mật CNTT Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
74.2003 Chuyên viên/Chuyên viên chính nghiệp vụ thẻ và Ngân hàng điện tử Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
141.2005 Chuyên viên Phê duyệt tín dụng KHCN Khối Phê duyệt Tín dụng TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
165.2005 Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và Ngân hàng Điện tử Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
147.2005 Chuyên viên báo cáo quản trị Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
137.2005 Chuyên viên Giám sát tín dụng Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
75.2003 Chuyên viên/Chuyên viên chính phát triển sản phẩm thẻ và Ngân hàng Điện tử Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
90.2003 Kế toán tra soátChuyên viên/Chuyên viên chính Kế toán tra soát Trung tâm Thẻ Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
151.2005 Chuyên viên chính quản lý chất lượng và điều phối dự án Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
165.2005 Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
52.2003 Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
82.2003 Kiểm soát viên Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Lào Cai, Nghệ An, Nha Trang, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
150.2005 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị CSDL Oracle (DBA) Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
134.2005 Chuyên viên Định giá tài sản Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
167.2005 Trưởng/Phó phòng khách hàng doanh nghiệp Gia Lai, Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, ĐăkLăk Nộp đơn
153.2005 Trưởng nhóm kiểm thử Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
136.2005 Chuyên viên Chính sách tín dụng Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
168.2005 Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Thanh Hóa Nộp đơn
143.2005 Chuyên viên chính Kế toán tổng hợp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
144.2005 Kiểm soát viên - Khối Quản lý Tài chính Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
131.2005 Chuyên viên cao cấp Tác nghiệp Kinh doanh tiền tệ Khối Hoạt động Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
145.2005 Kế toán chi tiêu nội bộ Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
155.2005 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
80.2003 Trưởng phòng khách hàng cá nhân Khu vực Hà Nội Nộp đơn
166.2005 Phó giám đốc chi nhánh Bắc Ninh, Bình Dương, Khánh Hòa, Quy Nhơn, Thanh Hóa, Đồng Nai Nộp đơn
139.2005 Thư ký Hội đồng tín dụng Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
71.2003 Nhân viên Call Center Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
140.2005 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phê duyệt tín dụng KHDN Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
164.2005 Chuyên viên Marketing Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
167.2005 Phó Trưởng phòng Giao dịch Khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
159.2005 Trưởng phòng Phát triển kinh doanh - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
156.2005 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên nhóm kiểm thử Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
160.2005 Chuyên viên Phát triển sản phẩm doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
70.2003 Quản lý/ Chuyên viên Trung tâm Quan hệ đối tác và Dịch vụ bảo hiểm Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
170.2005 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Cần Thơ (Thốt Nốt), Chi nhánh Hà Nội, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
171.2005 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
172.2005 Trợ lý Quan hệ khách hàng Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
148.2005 Lập trình viên Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
146.2005 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quản lý tài sản nợ có Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
138.2005 Chuyên viên Xử lý nợ Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
169.2005 Giao dịch viên Cần Thơ, Khu vực Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
135.2005 Chuyên viên Quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
142.2005 Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
133.2005 Kiểm soát viên Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
163.2005 QLCC/CVCC/Chuyên viên Tuyển dụng Khối Văn phòng và Quản trị Hoạt động Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
149.2005 Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
152.2005 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp An ninh bảo mật CNTT Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
74.2003 Chuyên viên/Chuyên viên chính nghiệp vụ thẻ và Ngân hàng điện tử Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
39.2001 Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng Khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
141.2005 Chuyên viên Phê duyệt tín dụng KHCN Khối Phê duyệt Tín dụng TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
165.2005 Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và Ngân hàng Điện tử Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
147.2005 Chuyên viên báo cáo quản trị Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
25.2001 Chuyên viên Thúc đẩy bán - Bán lẻ Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
75.2003 Chuyên viên/Chuyên viên chính phát triển sản phẩm thẻ và Ngân hàng Điện tử Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
151.2005 Chuyên viên chính quản lý chất lượng và điều phối dự án Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
52.2003 Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
82.2003 Kiểm soát viên Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Lào Cai, Nghệ An, Nha Trang, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
134.2005 Chuyên viên Định giá tài sản Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
167.2005 Trưởng/Phó phòng khách hàng doanh nghiệp Gia Lai, Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, ĐăkLăk Nộp đơn
153.2005 Trưởng nhóm kiểm thử Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
136.2005 Chuyên viên Chính sách tín dụng Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
168.2005 Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Thanh Hóa Nộp đơn
131.2005 Chuyên viên cao cấp Tác nghiệp Kinh doanh tiền tệ Khối Hoạt động Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
155.2005 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
166.2005 Phó giám đốc chi nhánh Bắc Ninh, Bình Dương, Khánh Hòa, Quy Nhơn, Thanh Hóa, Đồng Nai Nộp đơn
71.2003 Nhân viên Call Center Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
140.2005 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phê duyệt tín dụng KHDN Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
167.2005 Phó Trưởng phòng Giao dịch Khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
159.2005 Trưởng phòng Phát triển kinh doanh - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
156.2005 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên nhóm kiểm thử Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
160.2005 Chuyên viên Phát triển sản phẩm doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
70.2003 Quản lý/ Chuyên viên Trung tâm Quan hệ đối tác và Dịch vụ bảo hiểm Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
170.2005 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Cần Thơ (Thốt Nốt), Chi nhánh Hà Nội, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
38.2001 Kiểm ngân TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
171.2005 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
172.2005 Trợ lý Quan hệ khách hàng Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
148.2005 Lập trình viên Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
146.2005 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quản lý tài sản nợ có Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
166.2005 Trưởng phòng giao dịch Đà Nẵng Nộp đơn
132.2005 Chuyên viên Tác nghiệp chuyển tiền Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
154.2005 Chuyên viên Hỗ trợ - Nhóm kiểm thử Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
169.2005 Giao dịch viên Cần Thơ, Khu vực Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
135.2005 Chuyên viên Quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
142.2005 Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
163.2005 QLCC/CVCC/Chuyên viên Tuyển dụng Khối Văn phòng và Quản trị Hoạt động Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
149.2005 Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
152.2005 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp An ninh bảo mật CNTT Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
74.2003 Chuyên viên/Chuyên viên chính nghiệp vụ thẻ và Ngân hàng điện tử Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
39.2001 Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng Khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
489.1912 Trưởng phòng Quản trị ứng dụng và dữ liệu Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
165.2005 Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và Ngân hàng Điện tử Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
147.2005 Chuyên viên báo cáo quản trị Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
25.2001 Chuyên viên Thúc đẩy bán - Bán lẻ Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
75.2003 Chuyên viên/Chuyên viên chính phát triển sản phẩm thẻ và Ngân hàng Điện tử Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
151.2005 Chuyên viên chính quản lý chất lượng và điều phối dự án Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
490.1912 Trưởng phòng Quản trị cơ sở hạ tầng Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
82.2003 Kiểm soát viên Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Khu vực Hà Nội, Kiên Giang, Lào Cai, Nghệ An, Nha Trang, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai Nộp đơn
134.2005 Chuyên viên Định giá tài sản Khối Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
167.2005 Trưởng/Phó phòng khách hàng doanh nghiệp Gia Lai, Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, ĐăkLăk Nộp đơn
168.2005 Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Thanh Hóa Nộp đơn
153.2005 Trưởng nhóm kiểm thử Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
131.2005 Chuyên viên cao cấp Tác nghiệp Kinh doanh tiền tệ Khối Hoạt động Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
486.1912 Chuyên viên kế toán tổng hợp Khối Quản lý Tài chính Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
155.2005 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
166.2005 Phó giám đốc chi nhánh Bắc Ninh, Bình Dương, Khánh Hòa, Quy Nhơn, Thanh Hóa, Đồng Nai Nộp đơn
80.2003 Trưởng phòng khách hàng cá nhân Khu vực Hà Nội Nộp đơn
71.2003 Nhân viên Call Center Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
140.2005 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phê duyệt tín dụng KHDN Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
167.2005 Phó Trưởng phòng Giao dịch Khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh Nộp đơn
156.2005 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên nhóm kiểm thử Trung tâm Công nghệ Thông tin Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
160.2005 Chuyên viên Phát triển sản phẩm doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội) Nộp đơn
70.2003 Quản lý/ Chuyên viên Trung tâm Quan hệ đối tác và Dịch vụ bảo hiểm Hội sở (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh