Trưởng phòng Xử lý nợ

Mã số: 

226.1906

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Khối Quản lý rủi ro

Mô tả công việc: 

1. Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch của Phòng Xử lý nợ (Đôn đốc, xử lý TSBĐ, thủ tục nhận TSBĐ cấn trừ nợ, tố cáo, khởi kiện, thi hành án, bán nợ, các thủ tục pháp lý…);

- Quản lý các khoản nợ  nhận chuyển giao; nghiên cứu, phân tích, thẩm định hồ sơ khoản nợ xấu, khách hàng, chủ TSBĐ, tài sản bảo đảm………và trình phương án xử lý;

- Thực hiện các nghiệp vụ xử lý nợ để thực hiện phương án đã được phê duyệt có hiệu quả;

- Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị liên quan về nghiệp vụ trong công tác xử lý nợ nhằm xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu. Hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ XLN trong quá trình tác nghiệp. Tham mưu cho Lãnh đạo BAOVIET Bank trong hoạt động xử lý nợ; 

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình xử lý nợ theo quy định;

- Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định liên quan về xử lý nợ;

- Tham gia công tác đào tạo và phát triển nhân sự;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, ủy quyền của Lãnh đạo BAOVIET Bank. 

2. Quyền hạn:

- Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả công việc của các cán bộ xử lý nợ;

- Yêu cầu cán bộ xử lý nợ và cán bộ liên quan đến việc xử lý các khoản nợ xấu  thực hiện phương án đã được phê duyệt;

- Yêu cầu ĐVKD cung cấp hồ sơ, số liệu để phục vụ công tác xử lý nợ xấu và lập báo cáo theo quy định;

- Yêu cầu cán bộ xử lý nợ và ĐVKD báo cáo thường xuyên và đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo BAOVIET Bank.

Điều kiện dự tuyển: 

3. Điều kiện dự tuyển:

- Nam/nữ độ tuổi từ 25 tuổi đến dưới 60 tuổi;

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành:Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán...;

- Thành thạo ngoại ngữ, tin học;

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động xử lý nợ (như ngân hàng, AMC, hành nghề luật, doanh nghiệp dịch vụ thu nợ, các cơ quan tư pháp…);

- Hiểu biết sâu về pháp luật có liên quan (tài chính, ngân hàng, dân sự, hình sự, tố tụng, tư vấn…) và hoạt động có liên quan (tín dụng, quản lý, xử lý, mua bán nợ…);

- Năng động, sáng tạo; khả năng soạn thảo văn bản tốt; có khả năng đàm phán, thuyết trình, các kỹ năng mềm đối với khách hàng (giao tiếp, thuyết phục, thương lượng, nắm bắt tâm lý…) và thiết lập các mối quan hệ; có mối quan hệ tốt và rộng rãi với các cơ quan, tổ chức;

- Trung thực, công tâm, trách nhiệm đối với công việc; chịu áp lực công việc cao;

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc và 01 năm kinh nghiệm tại vị trị chuyên môn;

- Ưu tiên ứng viên nam; Trình độ ngoại ngữ tốt;

- Ưu tiên ứng viên đã đảm nhiệm các vị trí tương đương trở lên.