Trưởng phòng Quản trị ứng dụng và dữ liệu

Mã số: 

489.1912

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Trung tâm Công nghệ Thông tin

Mô tả công việc: 

-      Chịu trách nhiệm tổ chức quản trị, điều phối các công việc vận hành các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ và cá phần mềm lớp giữa bao gồm các công việc sau:

 • Quản trị các ứng dụng nghiệp vụ và các phần mềm lớp giữa (cho ứng dụng nghiệp vụ) của ngân hàng:
  • Tham mưu cho các lãnh đạo và thực hiện xây dựng kiến trúc, mô hình triển khai, đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ;
  • Quản trị Vận hành và theo dõi tình trạng của các ứng dụng nghiệp vụ;
  • Quản lý, Cập nhật phiên bản, vá lỗi các chương trình ứng dụng nghiệp vụ, các phần mềm lớp giữa;
  • Sao lưu và phục hồi ứng dụng;
  • Quản lý đăng ký người sử dụng, phân quyền người sử dụng trên các hệ thống nghiệp vụ;
  • Xây dựng quy trình, viết tài liệu hướng dẫn vận hành ứng dụng;
  • Theo dõi, đánh giá hiệu năng và đề xuất phương án tối ưu hóa các ứng dụng;
  • Báo cáo quản trị người sử dụng các hệ thống nghiệp vụ;
  • Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật (phần mềm) cho các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ tại BVB;
  • Tham gia giám sát quá trình phát triển/ mua sắm phần mềm tại BVB, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.
 • Quản trị CSDL (DBA):
  • Tham mưu cho các lãnh đạo và thực hiện xây dựng mô hình triển khai, đảm bảo tính liên tục, nhất quán và đầy đủ của các CSDL;
  • Quản trị Vận hành và theo dõi tình trạng của các CSDL;
  • Quản lý, Cập nhật phiên bản, vá lỗi các CSDL;
  • Sao lưu và phục hồi CSDL và dữ liệu các hệ thống;
  • Quản lý đăng ký người sử dụng, phân quyền người sử dụng trên các CSDL;
  • Xây dựng quy trình, viết tài liệu hướng dẫn vận hành CSDL;
  • Theo dõi, đánh giá hiệu năng và đề xuất phương án tối ưu hóa các CSDL;

-      Chịu trách nhiệm tổ chức quản trị, điều phối các công việc Quản lý chất lượng và điều phối dự án:

 • Đầu mối dự thảo các quy trình quy định trong khối công nghệ;
 • Quản lý các sản phẩm, tài nguyên, thông tin được tạo ra trong quá trình hoạt động của Khối Công nghệ;
 • Dự thảo và quản lý các chuẩn (Standards) về tổ chức và xử lý thông tin trong toàn hệ thống;
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy trình, quy định trong Khối Công nghệ;
 • Thực hiện đào tạo, truyền thông và hướng dẫn chính sách, tiêu chuẩn cho bộ phận liên quan;
 • Làm đầu mối điều phối và quản trị các dự án liên quan đến Khối Công nghệ;
 • Đầu mối báo cáo các công việc liên quan đến Khối Công nghệ;

-      Xây dựng kế hoạch nhân sự, đảm bảo nguồn lực thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao;

-      Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu, khi có yêu cầu của lãnh đạo về vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao;

-      Chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc TT Quản lý hoạt động công nghệ thông tin;

-      Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Điều kiện dự tuyển: 

-      Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán hoặc các chuyên ngành về CNTT;

-      Tiếng Anh trình độ C trở lên; Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh;

-      Có hiểu biết về quản trị CSDL Oracle và MSSQL;

-      Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Visio, Project);

-      Có kiến thức về phân tích thiết kế, lập trình và quy trình phát triển phần mềm;

-      Biết các ngôn ngữ lập trình: .Net, Java, Oracle/MSSQL Procedure…;

-      Có hiểu biết về các kỹ thuật mã hóa dữ liệu;

-      Yêu cầu phải có kinh nghiệm về vận hành các hệ thống Corebank T24, hệ thống thẻ;

-      Có kỹ năng trình bày, thuyết trình, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

-      Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình; Có tinh thần đoàn kết và chia sẻ kinh nghiệm;

-      Có trách nhiệm với công việc, sẵn sàng làm thêm giờ khi có yêu cầu;

-      Ưu tiên người có kinh nghiệm sử dụng các hệ điều hành HP-UX, Linux;

-      Ưu tiên người có kinh nghiêm trên 2 năm về quản trị CSDL và vận hành các Middleware như Websphere, Weblogic, JBOSS...

-      Ưu tiên người có có kinh nghiệm sử dụng các công cụ khai thác dữ liệu (BI);

-      Ưu tiên người có kinh nghiêm làm việc trong ngân hàng.