Trưởng phòng Phát triển kinh doanh - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp

Mã số: 

233.2007

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp

Mô tả công việc: 

     -  Xây dựng, theo dõi, đánh giá kế hoch kinh doanh đi vi KHDN:

+ Tư vấn, tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng chiến lược kinh doanh KHDN phù hợp trong từng thời kỳ. Tham gia xây dựng Kế hoạch kinh doanh đối với KHDN; Xây dựng chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh đối với các Sản phẩm, dịch vụ cụ thể;

+ Tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh KHDN của các đơn vị kinh doanh;

+ Xây dựng công cụ quản lý (KPIs) để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các đơn vị kinh doanh và các cán bộ bán hàng trong từng thời kỳ.

    - Thực hiện hỗ trợ, thúc đẩy bán đối với KHDN:

+ Xây dựng và đề xuất, tham mưu cho Giám đốc Khối các chương trình thi đua bán hàng, các chương trình ưu đãi, khuyến mãi để thúc đẩy hoạt động kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ KHDN và hỗ trợ đơn vị kinh doanh triển khai các kế hoạch kinh doanh;

+ Là đầu mối tổ chức, theo dõi, quản lý và đánh giá việc triển khai các chương trình, chiến dịch, kết quả kinh doanh các sản phẩm;

+ Tham gia kinh doanh trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Doanh nghiệp theo quy định của BAOVIET Bank;

+ Tham gia xây dựng chiến lược truyền thông sản phẩm, dịch vụ dành cho KHDN; Tổ chức/Phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông;

+ Xây dựng các công cụ, quy trình triển khai quản lý và theo dõi hoạt động thúc đẩy bán (Trực tiếp hoặc từ xa);

+ Xây dựng, quản lý kế hoạch và giám sát hành động bán hàng, phát triển KHDN của các cấp bán hàng từ Giám đốc ĐVKD trở xuống phù hợp với tiêu chuẩn/quy định của BAOVIET Bank;

+ Trực tiếp hoặc gián tiếp phối hợp triển khai, kiểm tra đôn đốc hoạt động bán hàng, phát triển KHDN của các ĐVKD;

+ Quản lý, đôn đốc các hoạt động bán thêm, bán chéo, giải ngân hết hạn mức, của các KHDN tại ĐVKD;

+ Đầu mối hỗ trợ các ĐVKD tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong tương tác, làm việc với các bộ phận hội sở, các đối tác thuộc các đơn vị thành viên Tập đoàn, các đối tác khách hàng trong quá trình kinh doanh;

+ Xây dựng và hướng dẫn triển khai các bộ tiêu chuẩn, quy trình, quy định, nghiệp vụ.

-         Xây dựng chính sách bán hàng, cơ chế giá bán (lãi suất, phí), đối với các sản phẩm, cơ chế khách hàng thân thiết dành cho KHDN.

Điều kiện dự tuyển: 

-         Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, ngân hàng, tài chính kế toán…;

-         Ít nhất có 5 năm kinh nghiệm trong tín dụng ngân hàng thương mại, 2 năm kinh nghiệm làm quản lý;

-         Am hiểu về sản phẩm của KHDN;

-         Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng đàm phán thương lượng; kỹ năng thuyết trình;

-         Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng điều hành công việc tốt.