Trưởng phòng Kinh doanh và Phát triển sản phẩm thẻ

Mã số: 

292.1907

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Trung tâm Thẻ

Mô tả công việc: 

* Trách nhiệm, nhiệm vụ chính:

- Thực hiện xây dựng cơ cấu tổ chức, phân công công việc phù hợp cho từng nhóm, cá nhân nhằm đảm bảo việc phát triển kinh doanh và phát triển sản phẩm, dịch vụ thẻ và NHĐT;

- Quản lý hoạt động hỗ trợ và phát triển kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thẻ và NHĐT, gồm: lập kế hoạch, tổ chức hoạt động, phân tích, đánh giá, báo cáo đề xuất;

- Quản lý hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ thẻ và NHĐT, gồm: cập nhật, nghiên cứu, đề xuất, tổ chức triển khai cải tiến và phát triển các sản phẩm, dịch vụ;

- Quản lý các đối tác, đại lý, đơn vị chấp nhận thẻ và kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ thẻ và NHĐT;

- Quản lý việc đào tạo, báo cáo, thống kê về hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm, dịch vụ thẻ và NHĐT;

- Quản lý việc xây dựng quy định, quy trình, tài liệu hướng dẫn liên quan đến sản phẩm dịch vụ;

- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Trung tâm giao;

* Quyền hạn:

- Kiểm soát và duyệt các công việc của Phòng;

- Đề xuất triển khai hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm, dịch vụ thẻ và NHĐT;

- Đề xuất các vấn đề liên quan đến nhân sự và cơ cấu tổ chức của Phòng;

- Truy cập vào các hệ thống có liên quan theo sự phân quyền để quản lý và kiểm soát các công việc của Phòng.

Điều kiện dự tuyển: 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về dịch vụ thẻ và NHĐT;

- Có hiểu biết và kỹ năng quản lý các công việc phát triển kinh doanh và phát triển sản phẩm thẻ và NHĐT;

- Có hiểu biết về các hệ thống, giải pháp Corebanking, quản lý thẻ, ngân hàng điện tử;

- Trình độ ngoại ngữ: Nghe, đọc và hiểu tốt tiếng Anh;

- Có khả năng theo dõi, quản lý, sắp xếp, công việc cho nhân viên;

- Có khả năng lãnh đạo và phát triển nhân viên;

- Giao tiếp tốt, trình bày vấn đề lưu loát; 

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc và tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương;