Trưởng nhóm kiểm thử

Mã số: 

153.2005

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Trung tâm Công nghệ Thông tin

Mô tả công việc: 

-          Nghiên cứu tài liệu yêu cầu người sử dụng; tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng; tài liệu phân tích để xây dựng kịch bản kiểm thử;

-          Kiểm thử chương trình/hệ thống sau khi yêu cầu phần mềm hoàn thành giai đoạn phát triển;

-          Phối hợp nhóm phân tích, bộ phận phát triển giải pháp chỉnh sửa, fix lỗi;

-          Hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ kiểm thử nghiệm thu hệ thống;

-          Xây dựng tài liệu/đào tạo hướng dẫn sử dụng;

-          Xây dựng kịch bản kiểm tra sau triển khai và kiểm tra kết quả sau khi go live;

-          Phân công công việc, kiểm tra giám sát kết quả thực hiện;

-          Công việc kiểm thử, chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả thực hiện công việc của nhóm;

-          Tổng hợp kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu;

-          Phối hợp cùng các thành viên xây dựng, hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc;

-          Đánh giá kết quả, hiệu quả công việc của các thành viên trong nhóm. Đề xuất các phương án thay đổi, cải tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của nhóm, của phòng, trung tâm;

-          Hỗ trợ trưởng phòng công việc; đề xuất các ý tưởng cải tiến, xây dựng, tổ chức công việc nhóm;

-          Thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công,

Điều kiện dự tuyển: 

-          Tốt nghiệp đại học loại Khá/Giỏi chuyên ngành Tài chính Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán…

-          Tiếng Anh tương ứng trình độ C trở lên; Kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành về Tài chính Ngân hàng;

-          Sử dụng thành thạo MS Office;

-          Hiểu biết về SQL/My SQL;

-          Có khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm;

-          Am hiểu lĩnh vực Công nghệ thông tin;

-          Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm kiểm thử phần mềm và ít nhất 1 năm ở vai trò quản lý;

-          Ưu tiên ứng viên đã hoàn thành các khóa đào tạo kiểm thử phần mềm;

-          Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm trong lĩnh vực ngân hàng, hiểu biết về hệ thống T24, Way4… là một lợi thế;

-          Sức khỏe tốt; Có thể làm việc ngoài giờ,