Trưởng bộ phận Tác nghiệp tín dụng

Mã số: 

472.1911

Địa điểm làm việc: 

 • Lào Cai

Mô tả công việc: 

 • Tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ tín dụng;
 • Phân công, giám sát và kiểm soát chuyên viên/nhân viên soạn thảo, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý tín dụng và hồ sơ đảm bảo tiền vay;
 • Phân công giám sát và trực tiếp kiểm tra hồ sơ tín dụng trước khi giải ngân;
 • Giám sát, kiểm soát việc hoàn thiện các hạch toán tín dụng trên hệ thống T24 đối với các nghiệp vụ phát sinh;
 • Giám sát, kiểm soát việc hoàn thiện hồ sơ sau giải ngân;
 • Tổng hợp, phân công lập và kiểm soát các báo cáo: Báo cáo NHNN, Báo cáo quản lý rủi ro, báo cáo kiểm toán…;
 • Kiểm soát việc lưu trữ, quản lý số liệu, hồ sơ tín dụng của Nhân viên/Chuyên viên tác nghiệp tín dụng;
 • Cảnh báo đối với các hiện tượng tín dụng bất thường.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp Đại học các Chuyên ngành ngân hàng, tài chính kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, bảo hiểm…;
 • Có kiến thức về kinh tế, tài chính ngân hàng, luật và hiểu biết các lĩnh vực xã hội;
 • Có khả năng giao tiếp tốt;
 • Có khả năng phân tích và tổng hợp dữ liệu tốt;
 • Có khả năng quản lý nhóm, làm việc độc lập, chịu áp lực cao;
 • Tối thiểu 30-42 tháng kinh nghiệm: Tín dụng ngân hàng (Cá nhân, Doanh nghiệp), kế toán tín dụng, hỗ trợ tín dụng, kế toán kiểm toán;
 • Ngoại ngữ: Đọc hiểu tốt;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.