Trợ lý Kiểm toán viên

Mã số: 

300.1907

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Ban Kiểm soát

Mô tả công việc: 

- Hỗ trợ thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo  quy  định  và  chính  sách  của  ngân hàng và các hướng dẫn  của KTNB;

- Hỗ trợ triển khai  một/một số phần việc theo  phân công của Trưởng phòng KTNB hoặc Trưởng đoàn kiểm toán, như:

  • Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan;
  • Lên kế hoạch và chương trình kiểm toán, báo cáo Trưởng phòng/Trưởng đoàn xem xét và phê duyệt;
  • Thực hiện kiểm toán theo chương trình được phê duyệt;
  • Hỗ trợ Trưởng đoàn trong việc soạn Báo cáo kiểm toán; và tham gia thảo luận với các đơn vị chịu kiểm toán.

- Thực hiện thủ tục hành chính cho các Đoàn kiểm toán đi thực địa tại đối tượng kiểm toán;

- Chịu sự giám sát trực tiếp và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm, Trưởng phòng KTNB.

Điều kiện dự tuyển: 

-   Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật;

-   Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng;

-   Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;

-   Có kiến thức về kiểm toán nội bộ;

-   Có hiểu biết về hệ thống ngân hàng lõi, các nghiệp vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng;

-   Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán;

-   Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày, soạn thảo báo cáo và văn bản phù hợp (word, excel, power point, …);

-   Có thể đi công tác trong nước tối thiểu 30% số ngày làm việc;

-   Có kỹ năng làm việc nhóm.