Tin Tài chính - Ngân hàng

11/07/2019
Với việc triển khai nhiều giải pháp điều hành tín dụng, nên tín dụng toàn ngành ngân hàng tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm. Cơ cấu tín dụng có sự điều chỉnh tích cực, trong đó tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên....
  •  
  • 1 trên 9
  • >>
Đăng kí nhận Tin Tài chính - Ngân hàng