Tài trợ vốn lưu động linh hoạt dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ

-          Là hình thức cho vay bổ sung VLĐ với thời hạn tối đa 12 tháng (không phụ thuộc vào chu kỳ sản xuất kinh doanh của Khách hàng).

-          Khách hàng được chủ động lựa chọn số lần vay vốn, giải ngân, phương thức trả nợ vay linh hoạt theo nhu cầu.

-          Đối tượng Khách hàng: Là DN nhỏ có tổng nguồn vốn ≤ 20 tỷ đồng.

-          Mục đích vay vốn: Phục vụ HĐ SXKD hợp pháp trừ: (i) lĩnh vực kinh doanh ≤ 03 tháng; (ii) lĩnh vực kinh doanh chiếm ≤ tổng doanh thu.

-          Thời hạn vay vốn: Tối đa 12 tháng kể từ ngày phê duyệt – Không phụ thuộc vào chu kỳ SXKD.

-          Phương thức trả nợ:

  • Lãi trả hàng tháng theo dư nợ thực tế.
  • Gốc trả linh hoạt, chậm nhất vào ngày đến hạn khoản vay.
  • Không thu phí phạt trả nợ trước hạn.

-         Tỷ lệ cho vay: Tối đa 80% phương án kinh doanh.

-         Phương thức cho vay: Hạn mức/từng lần.

Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh BAOVIET Bank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng để biết thêm chi tiết.

Chia sẻ: