Tin BAOVIET Bank

Thêm nhiều ưu đãi cho KHDN sử dụng Payroll Plus

Từ ngày 1/9/2013, BAOVIET Bank triển khai gói sản phẩm BAOVIET Bank Payroll Plus, là dịch vụ trả lương tự động của khách hàng doanh nghiệp được kết hợp các ưu đãi dành cho doanh nghiệp và cá nhân sử dụng mới sản phẩm.

Trên cơ sở sản phẩm BAOVIET Bank Payroll ra mắt từ năm 2011, gói sản phẩm BAOVIET Bank Payroll Plus tích hợp thêm tiện ích và ưu đãi không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho khách hàng cá nhân là chủ doanh nghiệp và những người nhận lương từ doanh nghiệp.

  • Ưu đãi dành cho Doanh nghiệp

        -   Ưu đãi đăng ký dịch vụ: Miễn phí mở tài khoản thanh toán (đối với doanh nghiệp chưa có tài khoản tại BAOVIET Bank), phí đăng kí dịch vụ I-Banking và phát hành thẻ cho CBNV lần đầu tiên, áp dụng trong 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng;

        -   Ưu đãi sử dụng dịch vụ: Miễn phí chi trả lương trong 5 năm đầu và 5 giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống qua i-banking mỗi tháng;

        -   Ưu đãi về phí bảo hiểm: Giảm phí Bảo hiểm Sức khỏe dành cho CBNV của doanh nghiệp. Ưu đãi phí Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Cháy nổ. Các ưu đãi này sẽ thực hiện theo các chương trình cụ thể do BAOVIET Bank thông báo.

        Ngoài ra doanh nghiệp còn được tặng gói BVIP và quà tặng khác khi ký hợp đồng;

  • Ưu đãi dành cho CBNV Doanh nghiệp

        -   Ưu đãi đăng ký dịch vụ: Miễn phí với các dịch vụ như: mở tài khoản thanh toán, tài khoản lương; đăng kí dịch vụ I-Banking lần đầu tiên; phát hành thẻ BVLink lần đầu tiên; phí thường niên cho năm đầu tiên.

        -   Ưu đãi sử dụng dịch vụ: Giảm 50% giá mua Token key cho lần mua đầu đối với tài khoản BVLink; Giảm phí cho 5 giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống trên Internet Banking, ưu đãi này thực hiện theo các quy định hiện hành về phí dịch vụ.

        -   Ưu đãi phí bảo hiểm: Thực hiện theo các chương trình ưu đãi cụ thể do BAOVIET Bank thông báo. CBNV của doanh nghiệp sử dụng gói dịch vụ được ưu tiên xem xét cho vay Tín chấp, cho vay Thấu chi tài khoản lương và các khoản vay khác.

 

Khách hàng quan tâm đến sản phẩm Payroll Plus, vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch của BAOVIET Bank trên toàn quốc hoặc gọi đến Trung tâm DVKH 1900 55 88 48 để biết thêm chi tiết.

Chia sẻ: 

Các tin khác: