Tin BAOVIET Bank

TB THU GIỮ TÀI SẢN BẢO ĐẢM THU HỒI NỢ

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm (TSBĐ) như sau:

1. Tên khách hàngTrần Quốc Cường
2. Tài sản thu giữ: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 787, tờ bản đồ số 3, phường Tân Khánh, thành phố Tân An tỉnh Long An theo số vào sổ cấp GCN: CH01654 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 04/12/2013, cập nhật thay đổi chủ sở hữu cho ông Trần Quốc Cường vào ngày 03/01/2018.
3. Thời gian thu giữ: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 29/10/2019 cho đến khi hoàn tất việc xử lý tài sản bảo đảm.
4. Địa điểm thu giữ: Phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
5. Lý do thu giữ: Do ông Trần Quốc Cường vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết, BAOVIET Bank thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Tại đây.

Trân trọng thông báo!

Chia sẻ: 

Các tin khác: