Tin BAOVIET Bank

TB TẠM DỪNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Căn cứ Thông báo ngày 30/09/2019 của Tổng cục Thuế v/v tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử , Ngân hàng TMCP Bảo Việt xin trân trọng thông báo:

BAOVIET Bank tạm dừng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử từ 16h00 ngày 30/09/2019 đến 08h00 ngày 01/10/2019.

Sau thời gian trên, dịch vụ Nộp thuế điện tử của BAOVIET Bank hoạt động bình thường.

Chi tiết Thông báo vui lòng xem Tại đây.

Trân trọng thông báo!

 

Chia sẻ: 

Các tin khác: