Tin BAOVIET Bank

CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI GHI DANH DÀNH CHO KH TỔ CHỨC

Với mong muốn đa dạng hóa các hình thức gửi tiền dành cho khách hàng, từ ngày 17/4/2019, BAOVIET Bank phát hành Chứng chỉ tiền gửi ghi danh dành cho khách hàng tổ chức, cung cấp tại tất cả điểm giao dịch trên toàn quốc.

- Tổng giá tri phát hành: 2.000 tỷ đồng (Hai ngàn tỷ đồng)
- Thời gian của đợt phát hành: Từ ngày 17/4/2019 cho đến khi hết tổng giá trị phát hành hoặc có thông báo dừng phát hành của BAOVIET Bank
- Loại tiền phát hành và thanh toán chứng chỉ tiền gửi ghi danh: Việt Nam đồng (VND)
- Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và là bội số của 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)
- Kỳ hạn: 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng
- Lãi suất: 8,0%/năm
- Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ
- Bán lại trước hạn chứng chỉ tiền gửi ghi danh: Áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn theo quy định hiện hành của BAOVIET Bank về biểu lãi suất tiền gửi VND dành cho Khách hàng tổ chức.

Chứng chỉ tiền gửi ghi danh được đánh giá là một kênh đầu tư an toàn, hiệu quả với lãi suất cao hơn hẳn lãi suất tiền gửi kỳ hạn thông thường, được cầm cố hoặc chuyển quyền dễ dàng, giúp các tổ chức đáp ứng nguồn vốn linh hoạt cho các kế hoạch trong tương lai.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng tới các điểm giao dịch của BAOVIET Bank trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.55.88.48

Chia sẻ: 

Các tin khác: