laisuat-vnd-28/09/2020

Ngày hiệu lực: 

13/05/2020

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM VND

TT Loại kỳ hạn
Lãi suất cuối kỳ
(%/năm)
Lãi suất trả trước
(%/năm)
Lãi suất định kỳ tháng
(%/năm)
Lãi suất định kỳ quý
(%/năm)

EZ-Saving
(%/năm)

1 Không kỳ hạn  0.2          
2 7 ngày  0.2         0.2  
3 14 ngày  0.2         0.2  
4 21 ngày  0.2         0.2  
5 1 tháng  3.5   3.48     3.7  
6 2 tháng  3.5   3.47 3.49     3.7  
7 3 tháng  3.95   3.91 3.93     3.95  
8 4 tháng  3.75   3.7 3.73     3.75  
9 5 tháng  3.75   3.69 3.72     3.75  
10 6 tháng  6.12   5.94 6.04   6.07   6.25  
11 7 tháng  6.1   5.89 6.01     6.25  
12 8 tháng  6.1   5.86 5.99     6.25  
13 9 tháng  6.15   5.88 6.02   6.05   6.3  
14 10 tháng  6.2   5.89 6.06     6.35  
15 11 tháng  6.2   5.87 6.04     6.35  
16 12 tháng  7.22   6.73 7.08   7.13   7.32  
17 13 tháng  7.25   6.72 7.08     7.35  
18 15 tháng  7.26   6.65 7.04   7.08   7.41  
19 18 tháng  6.85   6.21 6.6   6.63   7  
20 24 tháng  6.85   6.02 6.52   6.56   7  
21 36 tháng  6.85   5.68 6.33   6.36   7  
22 1 ngày           
23 48 tháng           

 

Ghi chú: 

Quý khách hàng lưu ý: - Lãi suất được tính trên cơ sở năm 365 ngày. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch BAOVIET Bank gần nhất để được cập nhật lãi suất mới nhất. (Áp dụng từ ngày 15/08/2020)