Thủ quỹ

Mã số: 

262.1906

Địa điểm làm việc: 

 • Lào Cai

Mô tả công việc: 

 • Quản lý Kho tiền;
 • Quản lý Quỹ Nghiệp vụ;
 • Trực tiếp giao dịch tiền mặt với khách hàng;
 • Thực hiện các giao dịch ngân qũy với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác;
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ tại quầy;
 • Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro hoạt động;
 • Các công việc khác theo phân công.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thủ quỹ;
 • Tư cách đạo đức tốt;
 • Khả năng tổ chức công việc và quản lý chất lượng;
 • Khả năng giải quyết tình huống khẩn cấp liên quan đến tiền mặt;
 • Kỹ năng kiểm định tiền mặt VND và ngoại tệ, các kỹ năng chọn lọc, kiểm đếm, đóng bó tiền.