Tiền gửi ký quỹ

Tiền gửi ký quỹ là loại tiền gửi đáp ứng nhu cầu của Khách hàng trong việc xác nhận số dư tiền gửi ký quỹ khi Khách hàng thành lập mới hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh và/hoặc tổ chức hoạt động kinh doanh đối với một số ngành nghề yêu cầu ký quỹ theo quy định củ pháp luật.

-          Các ngành nghề ký quỹ:

  • Doanh nghiệp ký quỹ trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh: Kinh doanh lữ hành, bảo hiểm, bán hàng đa cấp, cho thuê lại lao động, giới thiệu việc làm….
  • Doanh nghiệp ký quỹ trong quá trình đăng ký xin cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: thành lập Sở giao dịch hàng hóa, Kinh doanh bất động sản, Kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Kinh doanh sản xuất phim, kiểm toán…

-          Loại tiền ký quỹ: VND.

-          Số tiền ký quỹ: Theo quy định của từng ngành nghề kinh doanh.

-          Thời gian ký quỹ: Theo quy định của pháp luật về thời gian ký quỹ của từng ngành nghề kinh doanh.

-          Kỳ hạn ký quỹ: Không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn.

-          Lãi suất cạnh tranh tùy thuộc vào kỳ hạn ký quỹ.

-          Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

-          Hồ sơ mở Tài khoản thanh toán (đối với Khách hàng chưa mở Tài khoản thanh toán tại BAOVIET Bank)

-          Giầy đề nghị ký quỹ.

-          Ngân hàng và Khách hàng sẽ ký Hợp đồng tiền gửi kỳ quỹ.

Chia sẻ: