Quy định tiền gửi có kỳ hạn dành cho KHCN

1. Đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn:
1.1. Công dân Việt Nam
1.2. Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn tối thiểu từ 6 (sáu) tháng trở lên.
(Sau đây gọi chung là “Khách hàng”)
2. Lãi suất và phí: Được BAOVIET Bank niêm yết trong từng thời kỳ.
3. Loại tiền nhận và chi trả tiền gửi có kỳ hạn: VND, USD, EUR hoặc các loại ngoại tệ khác do BAOVIET Bank áp dụng trong từng thời kỳ.
4. Nhận tiền gửi có kỳ hạn
4.1. Địa điểm giao dịch:
(Các) Khách hàng phải trực tiếp đến Địa điểm giao dịch của BAOVIET Bank để thực hiện gửi tiền gửi có kỳ hạn.
4.2. Hồ sơ giao dịch:
a) Giấy tờ xác minh thông tin Khách hàng (Bản gốc còn hiệu lực):
- Đối với Công dân Việt Nam: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.
- Đối với Người nước ngoài: Thị thực hoặc các giấy tờ khác tương đương xác định thời hạn được phép cư trú của cá nhân tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có).
b) Trường hợp Khách hàng gửi tiền thông qua người đại diện theo pháp luật cần cung cấp thêm giấy tờ sau:
- Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của Người đại diện theo pháp luật.
- Giấy tờ xác minh thông tin của Người đại diện theo pháp luật.
c) Giấy đề nghị gửi tiền gửi có kỳ hạn theo mẫu của BAOVIET Bank.
d) Các giấy tờ liên quan khác nếu có như: Giấy nộp tiền mặt, Văn bản ủy quyền…
5. Chi trả tiền gửi có kỳ hạn
5.1. Địa điểm giao dịch:
(Các) Khách hàng trực tiếp đến Địa điểm giao dịch của BAOVIET Bank nơi mở HĐTG để yêu cầu rút/tất toán tiền gửi có kỳ hạn.
5.2. Hồ sơ giao dịch:
a) Giấy tờ xác minh thông tin Khách hàng (Bản gốc để đối chiếu).
b) HĐTG (Bản gốc).
c) Trong một số trường hợp như: Khách hàng chết, bị tòa án tuyên bố đã chết, bị mất tích, bị ốm đau bệnh tật, … giấy tờ giao dịch có liên quan được thực hiện theo quy định của BAOVIET Bank và Pháp luật từng thời kỳ.
d) Các giấy tờ liên quan khác nếu có.
5.3. Ngân hàng thực hiện:
Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, chứng từ thực hiện rút/tất toán tiền gửi có kỳ hạn của Khách hàng. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, BAOVIET Bank thực hiện chuyển khoản tiền gửi có kỳ hạn cho Khách hàng theo yêu cầu.
6. Xử lý đối với trường hợp nhàu, nát, rách, mất HĐTG có kỳ hạn
6.1. Xử lý đối với trường hợp mất HĐTG có kỳ hạn:
a) Khách hàng đến bất kỳ địa điểm giao dịch nào của BAOVIET Bank để thực hiện khai báo mất HĐTG theo mẫu Giấy báo mất HĐTG có kỳ hạn.
b) Trên cơ sở kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Giấy báo mất HĐTG có kỳ hạn, BAOVIET Bank hoàn thiện thủ tục báo mất HĐTG theo quy định.
c) BAOVIET Bank sẽ chi trả tiền gửi có kỳ hạn cho Khách hàng sớm nhất sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày xác nhận trên Giấy báo mất HĐTG có kỳ hạn nếu không có tranh chấp hoặc không nhận được bất kỳ khiếu nại nào.
6.2. Xử lý đối với trường hợp HĐTG có kỳ hạn bị nhàu nát, rách:
a) Khách hàng đến Địa điểm giao dịch của BAOVIET Bank để thực hiện khai báo HĐTG bị nhàu nát, rách và hoàn thiện thủ tục theo quy định BAOVIET Bank.
b) Căn cứ mức độ xác định các thông tin trên HĐTG, BAOVIET Bank thực hiện thủ tục như HĐTG mất hoặc cấp lại HĐTG cho Khách hàng.
c) BAOVIET Bank xem xét chi trả HĐTG theo quy định nếu Khách hàng có yêu cầu.
7. Biện pháp để Người gửi tiền tra cứu các khoản tiền gửi có kỳ hạn:
Người gửi tiền có thể tra cứu khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các kênh tiếp nhận sau đây:
7.1. Tại Điểm giao dịch của BAOVIET Bank vào các ngày làm việc, thời gian cụ thể:
o Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h:00 - 16h:30;
o Sáng thứ 7: 8h:00 - 12h:00;
7.2. Tại kênh BAOVIET i-Banking, 24/24 giờ trong ngày, 7/7 ngày trong tuần.
7.3. Các kênh tra cứu khác theo quy định của BAOVIET Bank từng thời kỳ.

Chia sẻ: