Quản lý đào tạo

Mã số: 

149.1904

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Khối Văn phòng và Quản trị Hoạt động

Mô tả công việc: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo:

 • Thiết kế và xây dựng nguồn tài liệu đào tạo;
 • Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo cho CBNV trên toàn hệ thống BAOVIET BANK;
 • Tiến hành nghiên cứu nhu cầu đào tạo trên toàn hệ thống và xây dựng kế hoạch đào tạo theo nhu cầu của các đơn vị;
 • Kết hợp với bộ phận Nhân sự để xây dựng các chương trình đào tạo chức danh, đào tạo cán bộ nguồn, cán bộ tân tuyển phù hợp với định hướng/chiến lược phát triển con người của ngân hàng tại từng thời điểm;
 • Xây dựng chính sách đào tạo và các văn bản hướng dẫn;
 • Xây dựng chương trình Đào tạo “Giảng viên nội bộ” cho một số nghiệp vụ cụ thể và cho cán bộ Chi nhánh; Tuyển chọn và bồi dưỡng các kỹ năng giảng dạy cần thiết đội ngũ cán bộ chuyên gia đào tạo nội bộ;
 • Quản lý các chương trình đào tạo cho ngân hàng và các đơn vị kinh doanh;
 • Cập nhật các xu thế và kỹ thuật liên quan tới hoạt động đào tạo và e-learning triển khai tại các Ngân hàng thương mại;
 • Giám sát việc triển khai các chương trình/khóa đào tạo đã được xây dựng/phê duyệt và trình Trưởng phòng Đào tạo các chương trình phát sinh ngoài kế hoạch.

 2.  Xây dựng chương trình phát triển nhân lực tại ngân hàng:

 • Kết nối các chương trình đào tạo được cấp chứng chỉ với lộ trình phát triển của CBNV;
 • Xây dựng văn hoá học tập trong toàn hệ thống;
 • Xây dựng lộ trình công danh và phát triển các kỹ năng cho các vị trí trong ngân hàng;
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo tiến độ công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng Đào tạo;
 • Tham gia soạn thảo quy trình, quy định liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ;
 • Tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ liên quan;
 • Thực hiện các hạng mục công việc khác của theo sự phân công của Trưởng phòng Đào tạo.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Luật, Quản trị lao động, Ngoại ngữ,...; ưu tiên ứng viên có bằng MBA hoặc Thạc sỹ Quản trị nhân sự;
 • Có ít nhất 03 năm làm công tác trong lĩnh vực đào tạo tại các Tổ chức dịch vụ tài chính;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Quản lý Đào tạo trong lĩnh vực: Ngân hàng, Bảo hiểm;
 • Hiểu biết sâu và rộng về công tác Đào tạo (TNA, quản lý ngân sách đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo);
 • Có các kỹ năng về giao tiếp, tạo lập mối quan hệ, thuyết trình, quản lý, kèm cặp nhân viên;
 • Có khả năng chịu đựng áp lực công việc cao.