Quản lý/ Chuyên viên Phòng Giám sát hoạt động kinh doanh

Mã số: 

459.1911

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp

Mô tả công việc: 

* Trách nhiệm, nhiệm vụ chính:

- Giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy định, thủ tục theo Quyết định của BAOVIET Bank và pháp luật liên quan đến quá trình cấp tín dụng, giải ngân và sau giải ngân và các hoạt động giao dịch trực tiếp với Khách hàng;

- Giám sát việc thực hiện các cam kết, điều kiện tí