Quản lý/ Chuyên viên Phòng Giám sát hoạt động kinh doanh

Mã số: 

459.1911

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp

Mô tả công việc: 

* Trách nhiệm, nhiệm vụ chính:

- Giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy định, thủ tục theo Quyết định của BAOVIET Bank và pháp luật liên quan đến quá trình cấp tín dụng, giải ngân và sau giải ngân và các hoạt động giao dịch trực tiếp với Khách hàng;

- Giám sát việc thực hiện các cam kết, điều kiện tín dụng theo nội dung  phê duyệt tín dụng;

- Kiểm tra trực tiếp hồ sơ của các khoản cấp tín dụng, kiểm tra trực tiếp Khách hàng, và hiện trạng tài sản bảo đảm định kỳ hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường (nếu có), đưa ra những cảnh báo sớm rủi ro;

- Giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy định, thủ tục theo Quyết định của BAOVIET Bank và pháp luật liên quan đến quá trình giao dịch với Khách hàng;

- Kiểm tra trực tiếp hồ sơ chứng từ giao dịch định kỳ hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường (nếu có), đưa ra những cảnh báo sớm rủi ro;

- Nhận dạng, kiểm soát và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng Bán lẻ và Ngân hàng Doanh nghiệp, đồng thời phản ánh các rủi ro có tính hệ thống, xuất phát từ cơ chế, chính sách của BAOVIET Bank cho Trưởng phòng và các bộ phận chức năng về quản lý rủi ro;

- Giám sát thực hiện các chương trình, chính sách, sản phẩm của Khối NHBL&DN đảm bảo thực hiện đúng quy định, hạn mức đã được phê duyệt;

- Xây dựng, đào tạo, giám sát tuân thủ việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ kinh doanh tại các đơn vị kinh doanh và phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm để báo cáo ban lãnh đạo xử lý theo quy định của BAOVIET Bank.

* Quyền hạn:

- Thực hiện các quyền hạn theo sự phân công của Trưởng phòng GSHĐKD.

Điều kiện dự tuyển: 

- Ngoại hình ưu nhìn, sức khỏe tốt;

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kinh tế…;

- Ngoại ngữ trình độ C hoặc tương đương trở lên;

- Khả năng giao tiếp tốt, hòa nhã;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Tối thiểu 2 năm làm cán bộ tín dụng/quản lý tại ĐVKD/Bộ phận quản trị rủi ro, kiểm toán, kiểm soát tuân thủ tại các tổ chức tín dụng.