Quản lý cao cấp Lương và Chế độ chính sách

Mã số: 

296.1907

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Khối Văn phòng và Quản trị Hoạt động

Mô tả công việc: 

 • Xây dựng, kiểm soát, đánh giá, tư vấn, sửa đổi các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn thực thi các chính sách lương, thưởng đãi ngộ hiệu quả, cạnh tranh đáp ứng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng;
 • Xây dựng kế hoạch, quản lý, theo dõi và báo cáo chi phí nhân viên toàn Ngân hàng bao gồm: kế hoạch nhân sự, chi phí lương, thưởng và đãi ngộ đảm báo trong khuôn khổ ngân sách được duyệt và thực thi theo các định hướng chiến lược của Ngân hàng;
 • Xây dựng hệ thống thang bảng lương;
 • Tìm kiếm, tham khảo và xây dựng chế độ đại ngộ cho CBNV;
 • Thực hiện tính toán lương, thưởng, chế độ bảo hiểm, thuế thu nhập cho CBNV;
 • Quản lý ngày nghỉ, phép của CBNV;
 • Tiếp nhận, quản lý, trả sổ BHXH cho CBNV;
 • Tiếp nhận, cấp, thu hồi thẻ BHYT cho CBNV;
 • Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị/bộ phận toàn hệ thống thực hiện các quy trình, quy chế và quy định liên quan đến tiền lương và phúc lợi;
 • Hỗ trợ, phối hợp xây dựng các văn bản định chế thuộc lĩnh vực tiền lương và phúc lợi;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý Phòng, lãnh đạo Khối.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên Khối ngành Kinh tế, Quản trị nguồn nhân sự, Tài chính – Ngân hàng…;
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm C&B tại Ngân hàng hoặc các doanh nghiệp lớn (quy mô trên 1000 nhân sự);
 • Có kiến thức, hiểu biết về kinh tế, về hoạt động Ngân hàng thương mại và các ngành kinh tế;
 • Hiểu biết về pháp luật và các quy định liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động.