QLCC/CVCC/Chuyên viên Tuyển dụng

Mã số: 

163.2005

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Khối Văn phòng và Quản trị Hoạt động

Mô tả công việc: 

 • Hỗ trợ Quản lý trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng dựa trên định biên nhân sự hàng năm được phê duyệt cho các đơn vị trên toàn hệ thống;
 • Lập và triển khai kế hoạch đăng quảng cáo tuyển dụng nội bộ và bên ngoài thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài, báo, website và/ hoặc thông qua các trường đào tạo, các tổ chức tư vấn cung cấp dịch vụ tuyển dụng …;
 • Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ hồ sơ ứng viên;
 • Lên kế hoạch phỏng vấn và chuẩn bị các tài liệu liên quan cho Hội đồng phỏng vấn, tham gia phỏng vấn;
 • Tổng hợp kết quả phỏng vấn, làm biên bản Hội đồng phỏng vấn và lập tờ trình đề xuất tuyển dụng trình Giám đốc nhân sự và Tổng Giám đốc phê duyệt;
 • Tiến hành các thủ tục có liên quan: soạn thư đề xuất tuyển dụng và/ hoặc quyết định tiếp nhận; chẩn bị hợp đồng thử việc, liên hệ với các ứng viên trúng tuyển và hướng dẫn nhân viên mới hoàn tất mọi thủ tục liên quan; phổ biến nội quy, quy định, chính sách đạo tạo của BAOVIET Bank;
 • Tập hợp hồ sơ nhân sự đầy đủ chuyển sang bộ phận quan hệ lao động;
 • Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Trưởng BP/ Giám đốc Ban;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Luật, Quản trị lao động, Ngoại ngữ…;
 •  Hiểu biết sâu và rộng về tuyển dụng (tạo nguồn, thị trường lao động trong ngành TC – NH; Có các kỹ năng về giao tiếp, tạo lập mối quan hệ, phỏng vấn; Kèm cặp nhân viên;
 • Tối thiểu 5 năm làm công tác tuyển dụng, trong đó có 1 năm làm trưởng nhóm về tuyển dụng;
 • Tiếng Anh giao tiếp; Word, Excel và kỹ năng làm việc nhóm. Có khả năng chịu đựng áp lực công việc cao;
 •  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tuyển dụng trong các Ngân hàng lớn.