Phó phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh - Doanh nghiệp

Mã số: 

416.1811

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

-          Triển khai, đôn đốc kiểm tra các hoạt động bán hàng, phát triển khách hàng doanh nghiệp của các chi nhánh trực tiếp hoặc/và thông qua các giám đốc vùng/khu vực;

-          Quản lý kế hoạch và hành động bán hàng, tăng cường số lượng khách hàng doanh nghiệp mới có doanh thu của các cấp bán hàng từ Giám đốc chi nhánh trở xuống, bao gồm thu thập danh sách khách hàng tiềm năng, lựa chọn khách hàng tiếp cận, lập kế hoạch tiếp cận, kế hoạch thẩm định, trình và kế hoạch giải ngân;

-          Quản lý, đôn đốc kiểm tra hoạt động bán thêm, bán chéo, hoạt động giải ngân hạn mức rỗng, hạn mức chưa hoạt động của doanh nghiệp tại các Đơn vị kinh doanh;

-          Quản lý quan hệ đối với các đối tác, là đầu mối quan hệ, quản lý các đối tác khách hàng core để triển khai bán sản phẩm theo chuỗi;

-          Thu thập các khó khăn vướng mắc của chi nhánh, các đề xuất chỉnh sửa, phát triển các sản phẩm dành cho KHDN để phản hồi và phối hợp với phòng Phát triển sản phẩm, các phòng ban liên quan chỉnh sửa;

-          Đầu mối hỗ trợ các chi nhánh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tương tác làm việc với các bộ phận hội sở và các đối tác là khách hàng core trong việc triển khai các chương trình bán và bán theo chuỗi;

-          Đề xuất các chế tài, biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy hoat động bán hàng của các chi nhánh.

Điều kiện dự tuyển: 

-          Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành: Kinh tế, thương mại, ngân hàng, tài chính, marketing... (Ưu tiên có bằng Đại học nước ngoài hoặc bằng Thạc sỹ các chuyên ngành trên);

-          Các kỹ năng khác:

  • Kỹ năng quản lý;
  • Kỹ năng bán hàng;
  • Có hiểu biết cơ bản về hoạt động tín dụng và thẩm định tín dụng;
  • Có khả năng lập kế hoạch, quản lý thực hiện kế hoạch phù hợp với các mục tiêu kinh doanh;
  • Có kỹ năng thuyết trình, phối hợp và làm việc nhóm;
  • Trình độ tiếng Anh tốt;

-          Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thúc đẩy bán.