Phó phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh - Bán lẻ

Mã số: 

420.1811

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp

Mô tả công việc: 

Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh đối với KHCN:

+       Tham gia xây dựng Kế hoạch kinh doanh đối với khách hàng cá nhân. Tư vấn, tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng thời kỳ; Xây dựng chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh đối với các Sản phẩm, dịch vụ cụ thể.

+       Tham gia tổ chức triển khai, chỉ đạo, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị kinh doanh.

+       Tham gia xây dựng công cụ quản lý (KPIs) để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các đơn vị kinh doanh và các cá nhân trong từng thời kỳ;

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến dịch kinh doanh đối với KHCN:

+       Xây dựng và đề xuất, tham mưu cho Tp.QLHTKD, B.Giám đốc Khối NHBL các chương trình thi đua bán hàng, các chương trình ưu đãi, khuyến mãi để thúc đẩy hoạt động kinh doanh các sản phẩm.

+       Tham gia tổ chức, theo dõi, quản lý và đánh giá việc triển khai các chương trình, chiến dịch kinh doanh các sản phẩm.   

Thực hiện xây dựng chính sách bán hàng, cơ chế giá bán (lãi suất, phí) đối với các sản phẩm dành cho KHCN.  

Tham gia xây dựng chiến lược truyền thông sản phẩm, dịch vụ dành cho KHCN; Tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông.

Đề xuất phát triển, điều chỉnh và cải tiến sản phẩm:

+       Thường xuyên đánh giá kết quả triển khai kinh doanh các sản phẩm, nhóm sản phẩm trên toàn hàng và tại các đơn vị kinh doanh; Đánh giá các khó khăn, vướng mắc triển khai sản phẩm.

+       Đề xuất phát triển, điều chỉnh sản phẩm nhằm cải tiến, hoàn thiện và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Hỗ trợ hoạt động kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân của các Đơn vị kinh doanh:

+       Hỗ trợ tìm kiếm, phát triển đối tác để hợp tác phát triển Khách hàng; Hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức triển khai kinh doanh.

+       Hỗ trợ quản lý cho vay Khách hàng cá nhân thông qua các hình thức phù hợp.

+       Hướng dẫn quy trình, quy định, nghiệp vụ.

 

Nhiệm vụ khác:

+       Thực hiện lập báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

+       Phối hợp với các phòng, bộ phận khác trong việc xây dựng và thực hiện quy trình, chính sách có liên quan.

+       Tham gia đào tạo nội bộ về chính sách, quy trình, quy định … dành cho khách hàng cá nhân trên toàn hệ thống;

+       Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

 

Điều kiện dự tuyển: 

1

Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức khỏe

Ngoại hình ưu nhìn, sức khỏe tốt (Ưu tiên Nam)

2

Trình độ học vấn / chuyên môn

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kinh tế

3

Trình độ ngoại ngữ / tin học

Ngoại ngữ trình độ C hoặc tương đương trở lên

4

Năng lực / kỹ năng

Khả năng giao tiếp tốt, hòa nhã

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

5

Số năm kinh nghiệm làm việc

 

6

Số năm kinh nghiệm yêu cầu trong công việc

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở vị trí Trưởng/ Phó Phòng Kinh doanh/P.KHCN/PGD, Phòng Hỗ trợ Kinh doanh hoặc vị trí tương đương.

Các yêu cầu khác (nếu có)

 

8

Ưu tiên

 Nam giới