Lãi suất huy động USD

Tỷ giá - Lãi suất

laisuat-usd-to-chuc20/11/2019

Ngày hiệu lực: 

18/12/2015

LÃI SUẤT TIỀN GỬI USD CỦA TỔ CHỨC TẠI BAOVIET Bank

STT
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%/năm)
1
Không kỳ hạn
0 %
2
14 ngày
 
3
21 ngày
 
4
1 tháng
0 %
5
2 tháng
0 %
6
3 tháng
0 %
7
6 tháng
0 %
8
9 tháng
0 %
9
12 tháng
0 %
10
18 tháng
 
11
24 tháng
0 %

 

Ghi chú: 

* Lãi suất được tính trên cơ sở tháng là 30 ngày hoặc năm là 365 ngày. (Áp dụng từ ngày 19/11/2019)