kiểm toán viên cao cấp

Mã số: 

299.1907

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Ban Kiểm soát

Mô tả công việc: 

-         Chủ động thực hiện công tác kiểm toán theo quy định, chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB;

-         Tham gia các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB: Là Trưởng đoàn hoặc thành viên Đoàn kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB;

-         Tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt theo yêu cầu của Ban kiểm soát và Lãnh đạo Phòng;

-         Tham gia quá trình đánh giá rủi ro hàng năm cho mục đích xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo phân công của Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng;

-         Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng/rà soát/hoàn thiện phương pháp, chính sách, quy trình kiểm toán nội bộ;

-         Tham gia điều tra các hoạt động trọng yếu, nghi ngờ có gian lận trong nội bộ ngân hàng;

-         Giám sát, hướng dẫn, đào tạo cán bộ kiểm toán theo phân công của Trưởng nhóm, Trưởng phòng KTNB;

-         Chịu sự giám sát trực tiếp và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm, Trưởng phòng KTNB;

-         Tham gia các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn (trong phạm vi khả năng chuyên môn).

Điều kiện dự tuyển: 

-       Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật;

-       Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng;

-       Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;

-       Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin;

-       Am hiểu về hệ thống ngân hàng lõi; các nghiệp vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng;

-       Có hiểu biết, kiến thức về Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro và Quản trị doanh nghiệp;

-       Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu là 03 năm;

-       Đã từng làm kiểm toán viên nội bộ tại các TCTD, hoặc làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập  từ 02 năm trở lên;

-       Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày, soạn thảo báo cáo và văn bản phù hợp (word, excel, power point, …);

-       Có thể đi công tác trong nước tối thiểu 30% số ngày làm việc;

-       Có kỹ năng làm việc, quản lý nhóm;

-       Sử dụng tiếng Anh thành thạo.