Kiểm ngân

Mã số: 

38.2001

Địa điểm làm việc: 

  • TP. Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: 

  • Kiểm đếm tiền mặt VND và ngoại tệ;
  • Làm công tác tiếp quỹ giữa chi nhánh và các Phòng Giao dịch;
  • Phụ Trưởng quỹ và thủ quỹ làm các công việc liên quan đến kho tiền;
  • Thực hiện các công việc khác được giao.

Điều kiện dự tuyển: 

  • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
  • Cẩn thận, chịu khó học hỏi;
  • Ưu tiên có kinh nghiệm kiểm đếm tiền mặt.