Kế toán tra soátChuyên viên/Chuyên viên chính Kế toán tra soát

Mã số: 

90.2003

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Trung tâm Thẻ

Mô tả công việc: 

 • Thực hiện đối chiếu và thanh quyết toán giao dịch thẻ & NHĐT hàng ngày theo đúng Quy trình của BVB và Hướng dẫn thực hiện công việc của Phòng Nghiệp vụ, đảm bảo số liệu chính xác và đúng thời gian quy định.
 • Theo dõi, hạch toán trên các tài khoản liên quan đến nghiệp vụ thẻ & NHĐT theo đúng Quy trình của BVB và Hướng dẫn thực hiện công việc của Phòng Nghiệp vụ, đảm bảo chính xác, điều chỉnh kịp thời và đúng thời gian quy định.
 • Tiếp nhận và xử lý các Yêu cầu tra soát khiếu nại liên quan đến dịch vụ thẻ & NHĐT theo đúng Quy trình của BVB.
 • Thực hiện lưu, quản lý Hồ sơ kế toán, tra soát, đảm bảo hồ sơ được lưu đầy đủ, đúng quy định và dễ tra cứu.
 • Hỗ trợ và đào tạo CN/PGD các vấn đề liên quan đến hạch toán, kế toán thẻ & NHĐT, tìm thừa/ thiếu quỹ ATM, đảm bảo quy trình, thao tác nghiệp vụ được thực hiện đúng và thống nhất theo Quy định.
 • Đưa ra yêu cầu và kiểm thử các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới đảm bảo các yêu cầu về nghiệp vụ kế toán, đối soát, tra soát được đáp ứng và kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng.
 • Tạo dữ liệu môi trường test hệ thống thẻ (trên T24 và WAY4) khi có yêu cầu nhằm phục vụ cho công tác đào tạo.  
 • Thực hiện các công việc khác do KSV/ Trưởng nhóm/ Trưởng phòng giao.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, ngân hàng hoặc tương đương;
 • Có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về kế toán, tra soát, đối soát số liệu thẻ & dịch vụ NHĐT;
 • Có hiểu biết tổng quan về thị trường, sản phẩm thẻ & dịch vụ NHĐT (tại Việt Nam và trên thế giới);
 • Có hiểu biết về hệ thống Corebank và hệ thống quản lý thẻ CMS.
 • Ngoại ngữ: Nghe, đọc và hiểu tốt tiếng Anh
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
 • Chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có khả năng theo dõi, quản lý, sắp xếp công việc.
 • Ưu tiên: Người có kinh nghiệm công tác ở vị trí tương tự. Người đã từng sử dụng hệ thống Corebank và hệ thống quản lý thẻ CMS tương tự BVB.