Giới thiệu

Thông điệp của BAOVIET Bank

Sự ra đời của BAOVIET Bank đánh dấu một bước phát triển mới trong chiến lược đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt. Tuy là một thành viên mới nhưng với danh mục sản phẩm dịch vụ đa dạng, đặc biệt là các sản phẩm liên kết với các đơn vị trong Tập đoàn, BAOVIET Bank được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tích cực trong việc đa dạng hoá, tối ưu hoá và gia tăng giá trị chung cho các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn Bảo Việt.

Ngoài Tập đoàn Bảo Việt, BAOVIET Bank còn rất tự hào có được sự tham gia góp vốn của một số cổ đông khác đều là những doanh nghiệp hàng đầu trong từng lĩnh vực kinh doanh như Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ HIPT…, đây là cơ sở vững chắc và quan trọng để ngân hàng tiếp cận thị trường, thu xếp tài chính, ứng dụng công nghệ tiến tiến nhằm mang đến những sản phẩm dịch vụ tối ưu cho đối tác và khách hàng.
 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhân tố con người đối với sự thành công của doanh nghiệp, đặc biệt là với doanh nghiệp ngân hàng mới thành lập, Hội đồng quản trị BAOVIET Bank đã rất nỗ lực để xây dựng một đội ngũ lãnh đạo ngân hàng với đầy đủ “Đức – Tâm – Tài”, đủ khả năng để chèo lái con thuyền BAOVIET Bank vững chãi trên những hải trình tương lai.
 
Mục tiêu của BAOVIET Bank là phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại phù hợp với chuẩn quốc tế hướng đến các chuẩn mực về quản trị ngân hàng tiên tiến, hướng đến khách hàng. Tính chuẩn mực ở đây được biết đến là các chuẩn mực về mô thức quản trị, về công nghệ, về hệ thống giám sát, quản lý rủi ro toàn diện, cũng như chuẩn mực về hệ thống thông tin quản lý, về tác phong làm việc chuyên nghiệp đối với từng cán bộ nhân viên. Chuẩn mực mà BAOVIET Bank hướng tới còn nhằm bảo đảm cho ngân hàng có một cấu trúc tiên tiến, giúp cho BAOVIET Bank khẳng định tính ưu việt trong một thị trường mà tất cả các ngân hàng đang cần phải có những cải cách căn bản về hệ thống và quản trị. Ngoài ra, chuẩn mực sẽ là cơ sở để BAOVIET Bank cung cấp cho ra thị trường các dịch vụ và tiện ích ngân hàng hiện đại và hoàn hảo nhất.
 
Chúng tôi cam kết sẽ xây dựng một ngân hàng chuẩn mực, cung ứng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất, mang lợi ích cao nhất đến với mỗi khách hàng. 
 
 
 "Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền"

Chia sẻ: