Giám đốc Trung tâm Quan hệ đối tác và Dịch vụ Bảo hiểm

Mã số: 

417.1910

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

* Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động phát triển đối tác và dịch vụ bảo hiểm, cụ thể:

+ Tìm kiếm, liên kết hợp tác và quản lý các đối tác để phát triển, triển khai các sản phẩm dịch vụ theo chuỗi dành cho Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp, các hoạt động giới thiệu khách hàng và mở rộng quan hệ khách hàng của BAOVIET Bank. Đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác;

+ Giám sát hiệu quả hợp tác đối tác và giải quyết những vấn đề phát sinh với đối tác trong thời gian hợp tác;

+ Chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh, chính sách chăm sóc đối tác;

+ Xây dựng các chính sách, quy chế, quy định và quy trình phục vụ cho công tác liên kết đối tác trên toàn hệ thống;

+ Tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác kinh doanh bảo hiểm, kế hoạch phát triển sản phẩm và trực tiếp triển khai kế hoạch kinh doanh bảo hiểm;

+ Xây dựng định hướng chiến lược, chính sách về hợp tác kinh doanh bảo hiểm và thực hiện quản lý tập trung, triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm Nhân thọ và Phi nhân thọ (sau đây gọi là bảo hiểm) trong toàn Ngân hàng;

+ Thúc đẩy bán các sản phẩm bảo hiểm, xây dựng và triển khai/ Phối hợp xây dựng và triển khai các chiến dịch hợp tác kinh doanh bảo hiểm (bao gồm cả đào tạo, thi đua, đánh giá,).

* Quyền hạn:

- Thực hiện các quyền hạn theo sự phân công của Giám đốc Khối NHBL&DN.

Điều kiện dự tuyển: 

- Ưu tiên Nam;

- Ngoại hình ưu nhìn, sức khỏe tốt;

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kinh tế…;

- Ngoại ngữ trình độ C hoặc tương đương trở lên;

- Khả năng giao tiếp tốt, hòa nhã;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương/Giám đốc ĐVKD/Quản lý mảng bảo hiểm/quan hệ đối tác.