Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Trang web với tên miền  https://www.baovietbank.vn là tài sản của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank). Việc truy cập và sử dụng các tính năng, tiện ích trên website đồng nghĩa với việc Quý KH đã hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện đúng với các Quy định sau đây:

1. Bản quyền và sử dụng thông tin

Tất cả nội dung trên website này thuộc quyền sở hữu của BAOVIET Bank và được bảo vệ bởi Luật bảo hộ bản quyền, bao gồm: biểu tượng, logo, hình ảnh, thương hiệu, biểu trưng, hình tượng, phần mềm, văn bản và các nội dung khác được hiển thị trên website.

Thông tin BAOVIET Bank cung cấp và đăng tải trên website có giá trị giới thiệu và tham khảo tại thời điểm KH truy cập và tuân thủ theo các quy định của BAOVIET Bank, Ngân hàng Nhà nước theo từng thời kỳ.

BAOVIET Bank có quyền sửa đổi, bổ sung, xóa bất kỳ nội dung nào của website; đồng thời có quyền tạm hoãn hoặc ngừng cung cấp các dịch vụ qua website vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

Quý KH truy cập website không được phép thay đổi, xóa, giả mạo… một phần hoặc toàn bộ nội dung. Trong trường hợp sao chép nội dung, hình ảnh trên website này vì mục đích thương mại phải được sự cho phép bằng văn bản từ BAOVIET Bank; việc trích dẫn phải đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.

BAOVIET Bank nghiêm cấm sử dụng trái phép, sao chép hay sửa lại mã HTML (HyperText Markup Language) trên website mà BAOVIET Bank đã tạo ra để phát triển bất cứ nội dung hay hình ảnh trên bất cứ trang web nào khác. Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép trang web, BAOVIET Bank có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận hoặc quyền truy cập của Quý khách tại mọi thời điểm mà không cần báo trước và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

2. Giới hạn và trách nhiệm

BAOVIET Bank không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh có liên quan đến trang web này và/hoặc các trang web liên kết khác, hoặc từ việc bên nào sử dụng hoặc không sử dụng được trang web do lỗi, sai sót, gián đoạn, chậm trễ trong hoạt động hay truyền dữ liệu, do virus, lỗi hệ thống hay đường truyền.

BAOVIET Bank không bảo đảm rằng các thư điện tử được gửi đến BAOVIET Bank qua đường Internet sẽ được bảo đảm tính bảo mật. BAOVIET Bank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với Quý khách nếu sử dụng thư điện tử không được bảo mật (nếu có). BAOVIET Bank không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này không đúng quy định, không đúng hướng dẫn và/hoặc không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

BAOVIET Bank không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của những nội dung đăng tải trên trang web, trong giới hạn được pháp luật cho phép, BAOVIET Bank không chịu trách nhiệm với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và tài liệu, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba.

Đối với quá trình truyền tín hiệu và tải thông tin, BAOVIET Bank không bảo đảm đường truyền dữ liệu không bị chậm, gián đoạn, lỗi, mất tín hiệu gây ra bởi các thiết bị truyền phát không thuộc sự kiểm soát của BAOVIET Bank, không bảo đảm việc trang web có thể bị nhiễm virus hoặc gây tổn thất với hệ thống máy tính của Quý khách.