Thẻ tín dụng nội địa

Tiện ích sản phẩm:

  • Thanh toán hàng hóa dịch vụ: POS (BAOVIET Bank/ NH khác).
  • Giao dịch trực tuyến: tất cả các website chấp nhận TT thẻ Napas
  • Ứng tiền mặt: ATM (BAOVIET Bank/ NH khác*); POS (BAOVIET Bank)
  • Truy vấn số dư: ATM/ POS (BAOVIET Bank/NH khác*)/ BAOVIET i-Banking
  • In sao kê: ATM/ POS BAOVIET Bank/ BAOVIET i-Banking
  • Đổi PIN: ATM/ POS BAOVIET Bank

* Hồ sơ đăng ký (áp dụng đối với các Khách hàng thông thường):

- Giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng (theo mẫu của BAOVIET Bank).

- Giấy tờ tùy thân: CMND/CCCD/HC (bản gốc còn hiệu lực)

- Bản sao hộ khẩu thường trú/Sổ tạm trú dài hạn (bản sao công chứng).

- Hợp đồng lao động (bản sao công chứng).

- Sao kê tài khoản lương 03 tháng gần nhất (bản có xác nhận đóng dấu của Ngân hàng).

 

Phương thức thanh toán dư nợ:

- Thanh toán tại quầy giao dịch.

- Đăng ký trích nợ tự động.

- Thanh toán dư nợ trên BAOVIET i-Banking.

- Chuyển khoản từ Ngân hàng khác.

Chia sẻ: