Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp QLRR Hoạt động

Mã số: 

317.1908

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Khối Quản lý rủi ro

Mô tả công việc: 

Mô tả công việc:

 • Tham mưu, giúp việc cho cấp Quản lý/Trưởng Bộ phận QLRR Hoạt động/Lãnh đạo Khối QLRR xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về QLRR Hoạt động và Phòng, chống rửa tiền đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và chính sách hoạt động của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ;
 • Cảnh báo về rủi ro hoạt động kịp thời cho các Đơn vị trong hệ thống BAOVIET Bank;
 • Phối hợp với các Phòng/Ban xây dựng các quy định, quy trình, sản phẩm liên quan đến nghiệp vụ QLRR Hoạt động và giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình liên quan để phát hiện các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra;
 • Xây dựng và phát triển các công cụ nhận diện, đánh giá, đo lường, giám sát và báo cáo rủi ro hoạt động; Đánh giá, đo lường về rủi ro hoạt động và đề xuất các biện pháp kiểm soát/phòng ngừa phù hợp;
 • Theo dõi, giám sát các rủi ro và sự cố rủi ro hoạt động; giám sát quá trình khắc phục các sự cố rủi ro hoạt động tại các đơn vị;
 • Tham gia xây dựng các kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản lý khủng hoảng, kế hoạch kinh doanh liên tục cho BAOVIET Bank;
 • Giám sát việc thực hiện phòng, chống rửa tiền theo quy định của BAOVIET Bank;
 • Tham gia vào các Dự án liên quan đến QLRR Hoạt động và Phòng, chống rửa tiền của BAOVIET Bank;
 • Tham gia đào tạo về QLRR Hoạt động và Phòng, chống rửa tiền cho cán bộ nhân viên trong hệ thống BAOVIET Bank.

Trách nhiệm/ Quyền hạn:

 • Yêu cầu các cá nhân, đơn vị trong hệ thống BAOVIET Bank hỗ trợ, phối hợp trong công tác QLRR Hoạt động;
 • Được trang bị đủ nguồn lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ QLRR Hoạt động;
 • Thực hiện các quyền hạn khác theo sự phân công của cấp Quản lý/Trưởng Bộ phận QLRR Hoạt động/Lãnh đạo Khối QLRR.

Điều kiện dự tuyển: 

Yêu cầu về học vấn:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên loại khá, giỏi một trong các trường kinh tế. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học;

Các kỹ năng khác:

 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày văn bản, thuyết trình, thuyết phục, thương lượng, đàm phán tốt;
 • Có khả năng phân tích và tổng hợp báo cáo;
 • Am hiểu luật kinh tế;

 • Am hiểu hoạt động ngân hàng;

 • Có hiểu biết về quản lý rủi ro tác nghiệp trong hoạt động ngân hàng;
 • Sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) tốt;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Chủ động và hợp tác trong công việc;
 • Chủ động và hợp tác trong công việc; có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm cao.

Yêu cầu về kinh nghiệm:

 • Có kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng;
 • Có kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên ở các vị trí về QLRR Hoạt động/Phòng, chống rửa tiền tại ngân hàng.

Ưu tiên:

 • Ưu tiên những người có trình độ trên đại học và ngoài kinh nghiệm chuyên môn về QLRR Hoạt động/Phòng, chống rửa tiền thì có thêm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí về kiểm toán ngân hàng/quản trị hệ thống công nghệ thông tin/quản lý chất lượng dịch vụ.