Chuyên viên/Chuyên viên chính phát triển sản phẩm thẻ và Ngân hàng Điện tử

Mã số: 

75.2003

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

 • Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử phù hợp với định hướng/ chiến lược phát triển của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ;
 • Nghiên cứu, phân tích, khảo sát nhu cầu của khách hàng/ thị trường về sản phẩm, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử; Đánh giá về khả năng triển khai sản phẩm;
 • Xây dựng/ phát triển/ kiểm thử/ cải tiến/ hướng dẫn triển khai sản phẩm, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử phù hợp với định hướng/ chiến lược phát triển của BAOVIET Bank và quy định của pháp luật;
 • Rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai sản phẩm, dịch vụ; Quản lý, cập nhật danh mục các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm Thẻ và Ngân hàng Điện tử;
 • Phối hợp xây dựng chiến lược kinh doanh, các chương trình xúc tiến bán hàng (marketing, quảng cáo, khuyến mãi,…), phát triển kênh bán và đối tác hợp tác;
 • Thực hiện các công việc khác do Quản lý/Trưởng phòng giao.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Nam/nữ tuổi từ dưới 35;
 • Tốt nghiệp đại học, Có hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ thẻ và NHĐT (tại Việt Nam và trên thế giới);
 • Chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có khả năng theo dõi, quản lý, sắp xếp công việc.;
 • Tiếng Anh giao tiếp; Tin học văn phòng thành thạo;
 • Ưu tiên Nam và người đã từng làm việc tại tổ chức có sử dụng hệ thống Corebank và hệ thống quản lý thẻ CMS tương tự BVB.