Chuyên viên/Chuyên viên chính nghiệp vụ thẻ và Ngân hàng điện tử

Mã số: 

74.2003

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

 • Thực hiện các nghiệp vụ phát hành thẻ nội địa tập trung tại Hội sở theo đúng Quy trình phát hành thẻ của BVB và Hướng dẫn thực hiện công việc của TP. Nghiệp vụ, đảm bảo xử lý chính xác, đúng thời hạn quy định;
 • Thực hiện nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng quốc tế theo đúng Quy trình phát hành thẻ của BVB và Hướng dẫn thực hiện công việc của TP. Nghiệp vụ, đảm bảo xử lý chính xác, đúng thời hạn quy định;
 • Thực hiện in và gửi sao kê bản cứng qua đường bưu điện cho các KH đăng ký đúng thời gian quy định;
 • Quản lý, giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống thiết bị thanh toán (ATM/POS,…), hệ thống thẻ, hệ thống ngân hàng điện tử và các hệ thống phụ trợ (báo động, camera,…) theo sự phân quyền và phân công của phụ trách trực tiếp. Kịp thời phát hiện và phối hợp với các bên liên quan khắc phục sự cố theo đúng quy trình, đảm bảo các hệ thống hoạt động an toàn, liên tục, thông suốt;
 • Tiếp nhận, cung cấp thông tin và hỗ trợ xử lý các Yêu cầu trợ giúp từ nhóm kế toán tra soát, nhóm nghiệp vụ và từ CN/PGD;

Thực hiện cá thể hóa thẻ hàng ngày theo đúng quy trình, quy định về phát hành thẻ của BVB;

Thực hiện các công việc khác do KSV/ Trưởng nhóm/Trưởng phòng giao.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Nam/nữ tuổi từ dưới 40;
 • Tốt nghiệp đại học, có hiểu biết tổng quan về thị trường thẻ, sản phẩm thẻ (tại Việt Nam và trên thế giới);
 • Chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có khả năng theo dõi, quản lý, sắp xếp công việc.;
 • Tiếng Anh giao tiếp; Tin học văn phòng thành thạo;
 • Ưu tiên Nam và người đã từng làm việc tại tổ chức có sử dụng hệ thống Corebank và hệ thống quản lý thẻ CMS tương tự BVB.