Chuyên viên Thúc đẩy bán - Bán lẻ

Mã số: 

25.2001

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp

Mô tả công việc: 

  • Xây dựng các chương trình thi đua, thúc đẩy bán mảng NHBL
  • Xây dựng, triển khai và th