Chuyên viên Thúc đẩy bán - Bán lẻ

Mã số: 

25.2001

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp

Mô tả công việc: 

 • Xây dựng các chương trình thi đua, thúc đẩy bán mảng NHBL
 • Xây dựng, triển khai và theo dõi, đánh giá các chương trình khuyến mại mảng NHBL
 • Lập, phân giao, theo dõi, đánh giá kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của các ĐVKD Khối NHBL
 • Tham gia đào tạo/xây dựng kế hoạch và phối hợp đào tạo cho CB NV các ĐVKD mảng NHBL
 • Tiếp nhận/hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn của ĐVKD mảng NHBL; Đề xuất các chương trình phát triển kinh doanh đặc thù từng đơn vị, vùng miền.
 • Các công việc khác được lãnh đạo phân giao

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy;
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống;
 • Kỹ năng tin học văn phòng; Excel, word, power point;
 • Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giảng dạy; Kỹ năng bán hàng;
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các ngân hàng khác, có kinh nghiệm về truyền thông các sản phẩm dịch vụ NHBL, Kinh nghiệm quản lý bán hàng là lợi thế hoặc Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân.