Chuyên viên Quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường

Mã số: 

216.2007

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Khối Quản lý rủi ro

Mô tả công việc: 

 • Xây dựng/ tham gia xây dựng các văn bản chính sách quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường;
 • Xây dựng/ tham gia xây dựng và triển khai các phương pháp, mô hình đánh giá và đo lường rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường;
 • Xây dựng/ tham gia xây dựng và triển khai hệ thống báo cáo quản lý rủi ro và báo cáo quản trị;
 • Giám sát tính tuân thủ trong quy trình nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, cảnh báo cáo rủi ro phát sinh liên quan;
 • Giám sát các tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản theo quy định của BAOVIET BANK và NHNN; Theo dõi và phân tích về tình hình cân đối vốn của Ngân hàng trong từng giai đoạn;
 • Giám sát rủi ro thị trường theo loại hình rủi ro gồm ngoại tệ, lãi suất, cổ phiếu, hàng hoá, giám sát các khoản lãi và lỗ hàng ngày để đảm bảo rằng các khả năng rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản vẫn nằm trong hạn mức cho phép;

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng.
 • Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng, quản trị rủi ro, phân tích tài sản Nợ - Có.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, kiểm toán.
 • Ưu tiên các ứng viên có trình độ và kỹ năng liên quan đến chuyên ngành thống kê, toán kinh tế.
 • Năng lực cần thiết:
  • Có khả năng phân tích và tổng hợp, báo cáo
  • Chủ động và hợp tác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.