Chuyên viên Phát triển sản phẩm

Mã số: 

421.1910

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp

Mô tả công việc: 

 •  Phát triển sản phẩm (tín dụng và huy động): Nghiên cứu thị trường, tham khảo sản phẩm từ các Ngân hàng bạn; đề xuất ý tưởng và xây dựng phát triển sản phẩm; tổ chức đào tạo; tổ chức bán hàng triển khai sản phẩm;
 •  Marketing sản phẩm: Lên kế hoạch marketing sản phẩm, tham gia triển khai các chương trình truyền thông, chiến dịch bán hàng;
 •  Quản lý sản phẩm: Quản lý danh mục sản phẩm, theo dõi báo cáo doanh số sản phẩm, rà soát, đánh giá sản phẩm định kỳ. Lập bộ câu hỏi đào tạo, xây dựng tài liệu đào tạo, xây dựng tài liệu truyền thông, quản lý, cập nhật danh mục sản phẩm.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở trở lên chuyên ngành: kinh tế, thương mại, ngân hàng, tài chính, marketing... (ưu tiên có bằng Đại học nước ngoài hoặc bằng Thạc sỹ các chuyên ngành trên);
 • Có các kỹ năng:
  • Ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh tốt;
  • Tin học: Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook,…);
  • Có khả năng lập kế hoạch, quản lý thực hiện kế hoạch phù hợp với các mục tiêu kinh doanh;
  • Có khả năng tổng hợp và xây dựng chính sách;
  • Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm;
  • Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.