Chuyên viên IT Help desk

Mã số: 

268.1906

Địa điểm làm việc: 

 • Quảng Ninh

Mô tả công việc: 

 • Hỗ trợ người dùng cuối trong mạng lưới theo nhiệm vụ được giao;
 • Thực hiện và đề xuất việc bảo hành, bảo trì các thiết bị CNTT;
 • Cài đặt các thiết bi CNTT và các chương trình ứng dụng;
 • Các công việc khác được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên tại các trường kỹ thuật – chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử viễn thông...;
 • Hiểu biết về hệ thống mạng LAN, WAN;
 • Có khả năng làm việc với các thiết bị mạng (switch, router..);
 • Có khả năng cài đặt và quản lý các ứng dụng ;
 • Có kinh nghiệm về các hệ điều hành hành, các công nghệ quản lý (AD, ISA, LDAP…);
 • Có các chứng chỉ quốc tế về Công nghệ Thông tin hoặc đã qua các khóa đào tạo, luyện thi là một lợi thế.